Hoppa till innehåll

Teambuilding

Vi vill skapa en ökad förståelse för hur viktig varje individ är i gruppen
och att allas olikheter är en styrka. Låt er grupp uppleva och visa hur de kan skapa glädje, engagemang och med det gemensamt utveckla er grupp.
Med klurigheter i naturen kommer gruppens förmåga att sättas på prov på ett positivt sätt. Den bana vi erbjuder på Sundby Gård utformas och anpassas efter era önskemål. Variationen är stor! Gruppen utsätts för oväntade och spännande problem som ställer höga krav på samarbete och effektivt resursutnyttjande. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande och vi har som grundfilosofi att alla ska kunna vara med, oavsett ålder och fysiska förutsättningar. Önskar man lägga till professionell reflektion efter aktiviteterna så arbetar vi tillsammans med CHPS.

Vårt syfte är att erbjuda en aktivitet där individen så väl som gruppen utvecklas genom att få tillfälle att reflektera över vardagen i en annan miljö. Att medvetandegöra och tydliggöra vilka roller och ramar som teamet eller individen väljer. Att skapa förutsättningar för att prestera bättre på arbetet. Att må bra.

Kontakta oss för offert!