Hoppa till innehåll

MILJÖARBETE

Sundby Gård ska ha en plats i ett hållbart samhälle.
Vi vill tro att en hållbar utveckling är lika viktig för våra kunder som för oss.
Därför arbetar vi ständigt för att anpassa verksamheten så att den bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

Sundby Gård strävar efter att ständigt minska vår miljöpåverkan.
Vi gör detta genom:

– Höga medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga medarbetare och
uppmuntra till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.
– Ställa krav på våra leverantörer.
– Följa gällande lagstiftning och regelverk inom miljöområdet och  kontinuerligt följa utvecklingen av denna.
– Vara medlem i ledande branschorganisationer varvid vi kan medverka till att påverka miljöarbetet i stort.
– Revidera och följa upp detta miljöarbetet årligen.

Nedan länkar till våra huvudleverantörer och samarbetspartners.
Vi svarar gärna på frågor angående vårt miljöarbete.

Kontakta oss på info@sundby-gard.se eller ring 08-689 99 00.

Sammarbetspartners